Skip to content Skip to footer

Salgs og Leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser for LB – Tag ApS

Tilbudsgrundlaget:
Tilbud afgives på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Fravigelse af betingelserne gælder kun når dette i tilbuddet, eller andet materiale skriftligt er beskrevet hvilke punkter de almindelige salgs og leveringsbetingelser er fraveget. Der laves ikke aftaler inden for hverken AB92 eller AB18. LB har intet projekteringsansvar.

På overslag kan prisen afvige Max 15 %.

Al eventuel godkendelse fra kommuner m.m. er kunden / bygherrens leverance.

Der tages forbehold for tastefejl i tilbudsprisen.

Tilbuddet:
Angivet tilbud gælder 15 dage, fra den på tilbuddet angivende dato. Tilbuddet bortfalder, såfremt entreprenøren ikke forinden udløbet af denne, har modtaget skriftlig accept af tilbuddet, med en underskrevet kontrakt.

Tilbuddet er angivet på baggrund af de, på tilbudsdagen gældende materiale priser, valutakurser, moms, afgifter m.v. Entreprenøren forbeholder sig ret til- såfremt der måtte ske ændringer i disse priser m.v. – at foretage tilsvarene regulering af tilbudsprisen såvel tilbudsperioden som efter bygherrens accept af tilbud.

Inden tilbud kan godkendes af begge parter, skal der udformes en overbeskæftigelse til aftalt arbejde.

Arbejde omfattet af tilbuddet:
Entreprenøren gør særligt opmærksom på følgende, vedrørende det omfattede arbejde. Alt arbejde som ikke står skriftligt er ikke medregnet i tilbuddet og er derfor ekstra arbejde. Der tages forbehold for råd og svamp i tilbudsprisen.

Reklamation:
Entreprenøren har i en periode på 5 år efter færdiggjort arbejde, pligt og ret til at afhjælpe mangler vedrørende det af entreprenørens udførte arbejde og de leveret materialer.

Ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden entreprenørens skriftlige samtykke bevirker, at entreprenørens afhjælpende pligt bortfalder. Hvis en eller flere rate betalinger ikke betales, vil projektet ikke ses som færdigt og derfor ingen garanti på hele projektet.

Forsikring:
Bygherren tegner og betaler sædvanlige brand, en all risk forsikring hvor LB – Tag skal medforsikre’s under. – og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der påvises på færdig tidspunkt, er afhjulpet. Forsikringen skal dække skade på arbejde samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for eller om. Entreprenøren har sædvanlig ansvars- og produktansvarsforsikring som ikke dækker tyveri af materialer, eller vandskade på ejendommen. Ved arbejde med varmt arbejde, tegner underentreprenøren forsikringen på dette, hvis varmt arbejde er indbefattet i ordren.

Betaling:
Betaling af ordre foregår i 3 rater. 1 rate når materialer og stillads er levet på kundens adresse. 2 rate når lægter er oplagt på alle sider. 3 rate når arbejdet er færdigt og godkendt LB – Tag og kunden.

Ekstraarbejde bliver faktureret på rate 3. – Ved projekter over 500.000 kr. skal der stilles en bankgaranti af kunden.

Betales faktura ikke inden for tidsfristen, vil der ifølge renteloven blive pålagt gebyr derpå.

Leveret bygge materialer forbliver entreprenørens ejendom indtil 1 rate er betalt. Eventuelle materialer som er tilovers fra projektet er entreprenørens ejendom.

Hus / Ejendom:
Havemøbler, grill og andet udstyr som står tæt på huset er kundens eget ansvar, at få fjernet inden opstart af byggeprojektet. Der tages forbehold for eventuelle syn af revner m.m. indvendigt på murværk, lofter, puds m.m.

Eventuelt spor efter stillads på husmur vil der være, hvis det er højt stillads og er ikke entreprenørens ansvar.

Eventuelt spor på indkørsel og have vil der være efter afslutning af tagprojekt og er ikke entreprenørens ansvar.

Kunden giver tilladelse til at LB – Tag har lov at flyve med drone over grunden og tage billeder og film af projektet til brug af markedsføring.

Isolering- og komponentkrav:
Hvis kunden ikke ønsker at modtage isolerings tilbud fra LB – Tag så komponentkrav på huset opfyldes, er dette bygherrens egen leverance. Og LB – Tag kan ikke stilles til ansvar for dette.

Kvalitetssikring:
KS udføres hver gang elektronisk og kunden kan bede om at få det udleveret, blot det informeres inden opstart af projektet.

Energimærke af hus eller ejendom:
Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har den 15. oktober 2020 udsendt ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer, samt reduktion i anvendelsen af fossile brændsler.

Du kan læse mere i denne artikel på SparEnergi.dk. som vi håber du synes er brugbar.

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

Dette fradrag er kundes egen ansvar om at søge.

-Al arbejde udført af LB – Tag har en garantiordning på 5 år, da vi er medlem af garantiordning Dansk Byggeri

PS. LB-Tag kan ikke kontaktet via SMS