Skip to content Skip to footer

Cookie- & privatlivspolitik

Privatlivspolitik for LB Tag ApS

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med opfyldelse af aftale med LB Tag ApS.

1. Kontaktoplysninger
Dataansvarlig er LB Tag ApS, Østbirkvej 11, 5240 Odense NØ, CVR-nr. 36503769. Henvendelser vedrørende privatlivspolitik og behandling af personoplysninger skal rettes til Lasse Boisen lhboisen@gmail.com

2. Generelt
Gennem din aftale med os indsamles der personoplysninger om dig. Samtlige oplysninger og informationer, som kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, som LB Tag ApS behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelsen af en ordre, levering af en ydelse eller lign., ligesom LB Tag ApS kan have opsamlet personoplysninger i forbindelse med, at du har besøgt LB Tag ApS’ hjemmeside.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning samt den nye danske data-beskyttelseslov, der supplerer reglerne i EU’s forordningen. Du kan her læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

3. Personoplysninger
3.1 Hvad er personoplysninger?
Vi anmoder om dine almindelige kontaktoplysninger når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, samt e-mail. De personoplysninger vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde, samt levere de ydelser du har købt af os. De personoplysninger vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system.

3.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os består. Når du køber en ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation indtil ydelsen er leveret, betalt og forældelsesfristen er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet om dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Er aftalegrundlaget AB92/AB18 vil dine personoplysninger blive gemt 5 år efter afleveringen.
Er aftalegrundlaget ikke AB92/AB18 vil dine personoplysninger blive gemt i 10 år efter afleveringen. Perioden løber fra udgangen af det regnskabsår, hvor afleveringen sker.

3.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os og til fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores medarbejdere og/eller samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Anden videregivelse tillades kun, hvis gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

3.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

3.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

3.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

3.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vores IT-systemer er sikre og alle sendte mails bliver krypteret. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

4. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for senest revideret. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret én gang årlig.

5. Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til: Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35, 2300 København S, telefon: 3319 3200, E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

LB Tag ApS